Tietosuojakäytäntö

Viimeksi päivitetty: 27.5.2024

Tämä tietosuojaseloste kuvaa, kuinka Sahkon-hintavertailu.fi (“me”, “meidän”) käsittelee henkilötietoja, kun käytät verkkosivustoamme https://sahkon-hintavertailu.fi/.

1. Rekisterinpitäjä

Omistaja: Sahkon-hintavertailu.fi
Osoite Suomessa: Linnoitustie 6, 02600 Espoo
Sähköposti: info@sahkon-hintavertailu.fi

2. Rekisterin nimi

Sahkon-hintavertailu.fi käyttäjärekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun tarjoaminen ja ylläpito
 • Käyttäjien tunnistaminen ja autentikointi
 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Tilastointi ja analysointi
 • Markkinointi ja viestintä, suostumuksen perusteella

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja käyttäjistä:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite)
 • Käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Palvelun käyttötiedot ja analytiikka
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Suostumukset markkinointiin

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään:

 • Käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen ja palvelun käytön yhteydessä
 • Palvelun käytön aikana syntyvistä tapahtumista ja lokitiedoista
 • Evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi seuraavissa tapauksissa:

 • Käyttäjän suostumuksella
 • Lain vaatimusten mukaisesti
 • Palvelun teknisen toteuttajan toimesta, jos se on välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi

Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä. Tällöin varmistetaan tietosuojan riittävä taso.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Fyysiset aineistot: Säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.
 • Sähköiset aineistot: Suojataan palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Pääsy tietoihin on rajattu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisäksi käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojasääntelyä.

10. Yhteydenotot

Kaikki tietosuojaselostetta tai henkilötietojen käsittelyä koskevat yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: info@sahkon-hintavertailu.fi.